Zelfbeeld problematiek

Deel met mij eens de volgende gedachten?

Wat vind ik van mijzelf?
Denk ik positief of negatief over mijzelf?
Ken ik mijn eigen grenzen en kom ik uit voor mijn mening of laat ik mij overhalen?
Denk ik wel eens: “ze denken vast dat ik een gek mens ben”.
Ik heb het gevoel bekritiseerd te worden door anderen?
Ik voel me minder dan een ander?
Waai ik met alle winden mee of ben ik juist die rots in de branding?

Dit zijn allemaal gedachten die horen bij je zelfbeeld. Wanneer jij een hele reeks negatieve gedachten hoort in je eigen hoofd kun je bij ons terecht om aan je zelfbeeld te werken.

Assertiviteit, adequate communicatie

Communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk en bepalen (voor een groot deel) of we zijn wie we zijn, of we doen wat we willen doen en of we begrepen worden door onze omgeving. U kunt hierbij denken aan . . .

Lees verder over assertiviteit, adequate communicatie.

Faalangst

Faalangst komt in min of meerdere mate bij iedereen voor. Denk maar eens aan het bereiden van een kerstdiner voor een hele groep vrienden, wellicht slaat de onzekerheid toe. Lukt het wel? Ook bij een verantwoordelijke opdracht op het werk, kunnen twijfels ontstaan over . . .

Lees verder over faalangst.

Geen nee kunnen zeggen

U heeft eigenlijk helemaal geen tijd, of zin, of energie om al die zaken te regelen. Waarom zegt u toch steeds “ja”? Het is anders zo vervelend voor die anderen. U zou ze misschien wel teleurstellen of . . .

Lees verder over geen nee kunnen zeggen.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Lijken andere mensen altijd slimmer, belangrijker en interessanter dan u. Voelt u zich meestal klein worden in aanwezigheid van een groepje mensen? Vind u uzelf de moeite waard? Heeft u ook eigen . . .

Lees verder over zelfbeeld verbeteren.

Perfectionisme

Is perfectionisme nu een goede of een slechte eigenschap? In basis is perfectionisme een goede eigenschap. Echter de mate waarin u deze eigenschap gebruikt maakt het verschil tussen “goed of fout”. Wanneer u in sommige situaties . . .

Lees verder over perfectionisme.

Zelfkennis bij Psychosomatiek Therapie

Door inzicht te hebben in uzelf bent u beter in staat uzelf duidelijk te maken naar anderen. Kunt u beter uw plaats in een groep bepalen. U komt steviger in uw eigen schoenen te staan. Wat wordt bedoeld met zelfkennis? Hoe komt u tot . . .
Lees verder over zelfkennis bij deze therapie.

Zwakke communicatieve vaardigheden

Wanneer u van uzelf weet dat u niet zo assertief bent, u gemakkelijk te beinvloeden bent door andermans mening, en uw eigen mening en agenda het daglicht niet gunt, dan kan dit op een gegeven ogenblik aanleiding zijn voor lichamelijke klachten.

Lees verder over zwakke communicatieve vaardigheden.