Oefentherapie Cesar

cesartherapieCesartherapie is een paramedische behandelmethode gericht op de behandeling en voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houdings- of bewegingspatroon en al dan niet veroorzaakt worden door een bepaalde afwijking of ziekte. Paramedisch betekent o.a. dat de therapie gegeven wordt na verwijzing van een arts.

Cesartherapie – waar gaat het om?

Mensen lopen, gaan zitten en staan op. Mensen bukken, tillen en springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam !

Cesartherapie – de basisgedachte

“dat er een optimaal grondpatroon van bewegen is aan te wijzen” en “dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.”

tillend-poppetje

computer-houding

Bewegingen worden “goed” genoemd als o.a. uw spieren daarbij op hun best samenwerken en uw gewrichten op de juiste manier worden belast.

Doel van de Cesartherapie

Het doel van Cesartherapie is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen. Hierbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden en wordt rekening gehouden met ieders eigen situatie (dagelijks leven, beroepsomstandigheden, sport, hobby’s etc.)

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

Soms is het voor u of de verwijzend arts niet helemaal duidelijk of Cesartherapie een geschikte therapie is voor uw klacht. In dat geval kan de arts u eerst voor een eenmalig consult naar een Cesartherapeut verwijzen. Tijdens zo´n consult doet de therapeut een onderzoek op basis van de vraag van de arts en rapporteert hem hierover. Dit onderzoek heet officieel het “eenmalig oefentherapeutisch onderzoek” (consult).

Werkwijze Cesartherapie

De Cesartherapeut stelt voor elke patiënt een individueel behandelplan op. Tijdens een gericht leerproces worden houdings- en bewegingsadviezen gegeven en worden zorgvuldig voor de patiënt geschikte oefeningen gekozen en geoefend. Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

 • de diagnose van de verwijzende arts
 • het eigen onderzoek door de Cesartherapeut
 • de individuele situatie en de mogelijkheden van de patiënt
 • het doel van de therapie.

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd, want een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. De oefentherapie Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut of als dit noodzakelijk is bij de patiënt aan huis. Elke behandeling duurt 30 minuten en is individueel.

Om welke redenen en klachten kan ik naar de Cesartherapie?

Oefentherapie Cesar wordt onder andere toegepast:

 • Bij de behandeling van klachten veroorzaakt door houdings- of bewegingsafwijkingen, bijv. nek-, schouder- en rugklachten (o.a. scoliose, heupklachten, spanningshoofdpijn).
 • Bij het bestrijden van beroepsklachten, zoals bijv. KANS (voorheen RSI; de zgn. muisarm is hier een voorbeeld van).
 • Bij de verbetering van houdings- en bewegings-afwijkingen ter voorkoming van (beroeps-) klachten (preventie) Bijv. rugklachten in de verzorgende beroepen.
 • Bij de verbetering van ademtechniek, bijv. bij COPD, chron. bronchitis…., maar ook bij zingen.
 • Bij de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen, bijv. hernia (HNP), ischias en andere uitstralende zenuwpijnen en multiple sclerose (MS).
 • Bij de behandeling van orthopedische aandoeningen, zoals bijv. arthrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann.
 • Bij revalidatie, bijv. na een ongeval of een heupoperatie.
 • Bij de behandeling van reumatische aandoeningen, zoals bijv. reumatoïde arthritis, ziekte van Bechterew.

Als uw arts er niet zeker van is of Cesartherapie voor u en uw klacht geschikt is, kan uw arts u voor een eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (consult) naar een oefentherapeut Cesar verwijzen.


Cesartherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder tussenkomst van uw huisarts een afspraak kunt maken.

De reguliere Oefentherapie wordt in Waalwijk verzorgd door Jasper Hermans.

Website Jasper Alle andere praktijken in NL