Uitleg Slaaptherapie

Informatie voor verwijzers en collega paramedici

Slaaptherapie – nu bij de oefentherapeut Cesar en Mensendieck.

Slecht slapen is in menige praktijk een veelgehoord probleem. Nu is er gelukkig een effectieve eerstelijns behandelmethode die vergoed wordt door de zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering.

Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck kunnen zich sinds 2014 bijscholen als deskundige op het gebied van slaapproblematiek.

Ook als collega paramedicus kunt u mensen met slaapproblematiek tegenkomen in uw praktijk. Via de directe toegankelijkheid kan u uw patiënt adviseren contact op te nemen met de oefentherapie Cesar/Mensendieck in de buurt (zie adressenlijst van gecertificeerde oefentherapeuten).

Aanpak

Oefentherapeuten streven naar het verminderen of verhelpen van het slaapprobleem middels het zelfbewust en zelfwerkzaam maken van de patiënt. Tijdens de ongeveer 5 a 10 behandelingen werkt de patiënt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden. Het is een 24-uurs aanpak die de vicieuze cirkel weer de positieve kant op laat draaien.

Oefentherapeuten zijn bij uitstek geschikt voor het behandelen van slaapproblemen omdat zij al in basis hebben geleerd op een brede, holistische manier te kijken naar problemen. Juist slaapproblemen verdienen een brede kijk en de eerder genoemde  24-uurs aanpak in de behandeling.

Feitelijk is de slaaptherapie qua structuur en aanpak vergelijkbaar met een “gewone” behandeling. We doen een intake, vullen een passende klachtenvragenlijst in en maken een behandeldoel en behandelplan. In de daarop volgende behandelingen volgt de uitwerking van het behandelplan waarbij  we oog houden voor het brede scala aan invloeden op iemands rust en balans in het dagelijkse leven. (zie verderop het bio-psycho-sociaal model). We eindigen met een nameting en een rapportage.

De oefentherapeut kan er ook voor kiezen mensen met slaapproblemen in een groep te behandelen. Wanneer de patiënt dit graag wil kan ze contact opnemen met de therapeut in de buurt om na te vragen of er instroom mogelijk is.

Daarnaast is de oefentherapeutische praktijkruimte qua inrichting en mogelijkheden prima geschikt. Een slaaptherapeut heeft de praktijkinrichting uitgebreid met de benodigdheden om slaaplessen te kunnen geven. U kunt hierbij denken aan:

Een echt matras, meerdere  soorten hoofdkussens, extra slaapkussens voor tussen de knieën of achter de rug, een fleece deken, warm water kruik, verduisteringsmasker voor over de ogen, een schemerlamp waarmee de praktijkruimte schemerig verlicht kan zijn.

De oefentherapeut heeft tussen de 30 en 45 minuten behandeltijd voor de patiënt. Binnen deze tijd kan hij/zij borg staan voor persoonlijke aandacht en kwaliteit van de behandeling.De behandelingen van de slaaptherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Mogelijke indicaties zijn

 • Onrustige benen
 • Postoperatieve slaapproblemen
 • (langdurig) gebruik van slaapmedicatie
 • Vaak wakker worden door pijn / piekeren / partner
 • Slaaphoudingsadviezen, steun- en hulpmiddelen bij het slapen.

Signalen van een onderliggend slaapprobleem zijn

 • Ernstige moeheid in de ochtend
 • Tegen de dag en taken opzien
 • Futloosheid
 • Slechte concentratie
 • Neiging tot slapen overdag/’s avonds
 • Kort lontje, opvliegendheid
 • Doemdenken, het glas is half leeg.
 • Vergeetachtigheid
 • Besluiteloosheid
 • Verlaagd libido
 • Hartkloppingen, hoge bloeddruk
 • Verlaagde weerstand (snel ziek, ontstekingen)
 • Strijd of paniek in de nacht (ik MOET slapen)
 • Onmachtgevoelens

 

Wilt u meer weten over de slaaptherapie door Oefentherapeuten? Neem dan gerust vrijblijvend contact me op of bestel het boekje "Slaaplessen" via de webshop.