Burnout, jezelf volledig opgebrand voelen

Burnout is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een jarenlange periode van stressvolle (werk) omstandigheden, vaak in combinatie met belastende omstandigheden in het priveleven. (slepende relatie/gezinsproblemen)

Hoe komt u aan een burnout?

Het is meestal een opeenstapeling van meerdere factoren zoals:

 • Hoge werkdruk
 • onduidelijk takenpakket
 • te weinig coaching / hulp
 • conflicten op het werk
 • een gevoel van onmacht
 • te hoge eisen aan uzelf stellen
 • perfectionisme
 • denken dat u onmisbaar bent
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • oneindig door kunnen gaan
 • uw gevoel negeren, u sterker voordoen dan u bent.

Juist mensen met veel ambitie, veel interesses, veel behulpzaamheid en veel verantwoordelijkheidsgevoel komen sneller in aanmerking voor een burn-out. Juist zij zetten alle zeilen bij, pakken zaken grondig aan, zeggen geen “nee” en schrappen tijdelijk sport, hobby’s en sociale contacten om beter te kunnen presteren.

Echter: . . . zij ploffen thuis moe op de bank, krijgen slaapproblemen, worden vergeetachtig, slecht geconcentreerd en prikkelbaar….

Achteraf herkennen mensen dit patroon, echter in eerste instantie worden deze signalen genegeerd. Jammer, want voorkomen is makkelijker dan genezen. Het tijdspad van burnout tot vitaliteit en balans is regelmatig een half jaar tot een jaar.

Welke symptomen duiden op een burn-out:

 • uitputting
 • oververmoeidheid
 • lichamelijke klachten
 • hoofdpijn/duizeligheid
 • maag/buikpijn
 • nek/rugpijn
 • slecht slapen
 • psychische klachten
 • emotioneel zijn
 • prikkelbaarheid
 • concentratieproblemen
 • cynisme/boosheid

Juist de psychische klachten geven aan dat ook ons brein lijdt onder de aanhoudende spanningssituatie. De toenemende weerstand van onze hersenen tegen mentale inspanningen ervaren we dan als vermoeidheid.

Behandeling van burn-out

De behandeling is erop gericht uw huidige klachten te verminderen en u weer terug te brengen in uw vitaliteit. U kunt weer in het arbeidsproces.

Hoe behandelen wij Burnout?

In 4 fases:

1. Eerst het IK weer op de rails

Persoonlijke verzorging op orde brengen zoals: douchen, aankleden, opmaken of scheren, haren doen, bril schoonmaken. ook de slaap op orde brengen, concentratie voor een boek, tijd en rust om te koken, wandelen en fietsen en lichte sport weer aankunnen, weer kunnen ontspannen en het hoofd rustig krijgen.

2. Daarna komen ANDEREN

U maakt daarna een opbouw in uw energie voor uw naasten en uw huishouden. Aandacht voor kinderen, kleinkinderen, visite, boodschappen doen, de ander helpen, zorgen voor je kind of je ouders. Tevens bouwt u het huishouden weer op. U start wat klusjes en voelt zich meer en meer nuttig.

3. U start met WERKEN

U bouwt rustig maar gestaag uw werk op. Van een paar uurtjes per week weer naar uw oude contracturen. Dit mag dan ten koste gaan van uw huishouden en van uw visitemomenten. U levert thuis iets in om op het werk vooruit te komen. Later komt dit weer op orde.

4. Als laatste herwint u uw UITJES

U heeft weer energie voor de bioscoop, concerten, een dagje stadten of theaterbezoek, een voetbal wedstrijd of een weekendje weg. Het helpt om op het werk de belasting te verminderen waardoor het werk eerst behapbaar, duidelijk afgebakend en haalbaar is. U kunt uw werk dan weer als “lonend en bevredigend” ervaren in plaats van “overleven”. Het is een proces van “moeten….” naar ” als ik wil dan kan ik….”. Alles wat u leert in de therapie neemt u mee in uw “wederopbouw”. Er zullen veranderingen gaan plaatsvinden zowel op het werk als in uw leven thuis. U kunt hierbij denken aan opener communiceren, beter uw grenzen leren aangeven, time-management, beter prioriteiten bepalen, nee leren zeggen, balans tussen rust en inspanning, functioneel leren denken, knop om leren zetten na het werk. U wordt geholpen met het verminderen van uw spanningsklachten en eventuele leefstyle-verbeteringen. U wordt ook geholpen met het onderzoeken van uw gevoelens van boosheid, onrechtvaardigheid/verraad, onbegrepen gevoel, miskenning, of verslagenheid en onmacht. Dit gebeurt door middel van cognitieve therapie volgens J. Beck. Met cognitieve therapie bent u beter in staat te begrijpen wat u bevattelijk maakte voor juist deze specifieke problemen.

6 fases van gedragsverandering.

Er zijn in de wetenschap 6 fases van gedragsverandering beschreven. Door alle fases bewust te doorlopen wordt recidief/terugval voorkomen. Vooral het UITVOEREN en BLIJVEN DOEN zijn belangrijke eindstappen. Hierbij kunt u denken aan tijdige signalering, herkenning van oude patronen, en adequaat leren handelen. Soms wordt afgesproken dat u 2 maal per jaar terugkomt in de praktijk om de stand van zaken door te nemen, alle zintuigen weer op scherp te zetten en een gevoel van grip te behouden. Psychosomatiek therapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder tussenkomst van uw huisarts een afspraak kunt maken.

Contact

Neem contact met ons op als u meer wilt weten of om u aan te melden voor Psychosomatiek therapie.