Migraine

Hoe kom ik van mijn hoofdpijn of migraine af?

Het antwoord luidt: we gaan eerst proberen te begrijpen wat er allemaal invloed heeft op het ontstaan van uw hoofdpijn. Daarna gaan we de stress en spanninggerelateerde hoofdpijn aanpakken. De “zuivere”migraine blijft dan vaak nog wel over, maar die zal minder frequent zijn dan nu het geval is.

Hoe komt u achter de reden van de hoofdpijn of migraine?

Door een hoofdpijn dagboek bij te houden krijgt u al veel inzicht in het verloop van de hoofdpijn.
Dit is echter niet voldoende. Ook mag u eens stilstaan bij de spanningsfactoren die uw hoofdpijn oproepen. Of zelfs bij de “voordelen” van uw hoofdpijn. Dit klinkt gek, maar toch zorgt de hoofdpijn ervoor dat u zich anders gedraagt, Misschien zegt u dan ook eens “nee” tegen mensen en neemt u eens rust.

  • door uw hoofdpijn zegt u bijvoorbeeld “nee” tegen de buurvrouw die uw hulp nodig heeft.
  • door uw hoofdpijn blijft u regelmatig een dagje thuis van het werk.
  • door uw hoofdpijn bent u ook eens kribbig en dwars.
  • door uw hoofdpijn neemt u ‘s-avonds rust en blijft u zitten op de bank.

Dat heeft uw hoofdpijn (hoe ellendig u zich dan ook voelt) dan toch handig voor elkaar gekregen!!!

Zonder deze hoofdpijn had u misschien:

  • uzelf ten behoeve van anderen volledig voorbij gelopen.
  • uzelf voor 110% ingezet op het werk en nog niet tevreden geweest.
  • de lieve vrede altijd maar bewaart, terwijl u van binnen eigenlijk boos bent.
  • en iedere avond iets te doen gehad.

Als u het zo bekijkt, begrijpt u de hoofdpijn waarschijnlijk beter. Het is een soort rempendaal voor u als raceauto om voorkomen dat u uit de bocht vliegt . . .

Wanneer u het gewenste gedrag ook vertoont wanneer u helemaal geen hoofdpijn heeft, zal de hoofdpijn niet meer zo hard nodig zijn om u te beschermen tegen uzelf.

Op deze wijze kunt u, binnen afzienbare tijd, een deel van uw hoofdpijn overwinnen. U heeft minder vaak hoofdpijn of kan opkomende hoofdpijn weer terugdringen. Het deel van de hoofdpijn die niet zuiver de migraine is, maar meer spanningshoofdpijn, kunt u leren voorkomen. Dat voelt dan alweer een stuk beter.