Arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten

arbeidsgerelateerde spanningsklachtenBent u opgewassen tegen de stress en spanningen die werken met zich meebrengt?

We leven met zijn allen in een snelle maatschappij. We zijn onderhevig aan voortdurende veranderingen, reorganisaties, worden overspoeld met (internet) informatie. Misschien staat uw baan binnenkort op de tocht of spelen er conflicten op het werk. Ons lichaam en onze geest moeten dit allemaal maar aankunnen?

Het is eigenlijk niet vreemd dat het voor onze bio-systemen soms echt teveel wordt en te snel gaat. We zijn dan meer in ons hoofd bezig dan in ons lichaam. We voelen niet meer zuiver hoe het ECHT met ons gaat, maar we gaan almaar door, omdat we onze wil en gedrevenheid, verantwoordelijkheden en verplichtingen voorop zetten.

Dit is niet zo erg, wanneer we opgewassen zijn tegen deze processen en op tijd weten om te buigen naar rust en ontspanning. Positieve stress en gewenste drukte is veel beter te hanteren dan negatieve spanningen en ongecontroleerde drukte.

Emoties zoals ergernis, boosheid, verdriet, teleurgesteldheid enz. zijn heel natuurlijk en menselijk. Echter bezit u de vaardigheden hier gezond mee om te gaan? Dit is niet altijd het geval.

  • Gaat u conflichten niet uit de weg – of kiest u er sneller voor de “lieve vrede” te bewaren?
  • Kunt u op het moment zelf helder uw onvrede uiten – of stapelt u uw negatieve ervaringen op van binnen?
  • Geeft u duidelijk de grenzen van uw kunnen aan – of zegt u alweer “ja” en probeert u het zo te draaien dat het u toch misschien lukt?
  • Laat u uw werk los wanneer u naar huis gaat – of ligt u van sommige werkdingen thuis wakker?

Uiteindelijk resulteert dit wellicht in arbeidsgerelateerde spanningsklachten.

Psychosomatiek therapie en arbeidsgerelateerde klachten.

Afhankelijk van de oorzaak van de klachten krijgt u gerichte lichaamsgerichte oefeningen, communicatieve vaardigheden en bredere zienswijzes, waardoor u in staat bent weer grip te krijgen op uw klachten.

  • U krijgt nieuwe en verrijkende mogelijkheden aangereikt om uw leven en gezondheid positief te beinvloeden.
  • U leert stress te verminderen en ook beter met stress om te gaan.
  • U leert uw emoties beter te uiten en te reguleren d.m.v. assertiviteit.
  • U leert uw balans terug te vinden, en weer nuttig en met bevrediging aan het werk te zijn.